ГСР (наслідки)

Наявність ГСР є тимчасовим зривом адаптаційних систем організму і не обов’язково переходить у ПТСР. Основна відмінність між ГСР і ПТСР — це тривалість часового проміжку, що минув з моменту травматичної події. ГСР діагностують у період від 2 днів до 1 місяця після травматичного інциденту, а ПТСР — не раніше ніж через місяць. Тому це важливий період, щоб звернутись за психологічною допомогою, щоб попередити ПТСР, який може виникати після ГСР або латентного періоду, який може тривати від кількох тижнів до 6 міс або зрідка — до декількох років. Тому додатковою відмінністю є те, що ГСР може поєднуватись з реакцією гострого горя; у ГСР включають кризовий стан, гостру кризову реакцію, бойову втому та психічний шок, що має знайоме нам часове обмеження, а ПТСР виникає за наявності постійного, постійно повторюваного переживання травматичної події. Можна зробити такі висновки, що ключовим фактором попередження можливого розвитку ПТСР є вчасно отримана психологічна допомога, націлена на реінтеграцію травматичного досвіду.