Конфіденційність

 

 

 

На І Установчому з’їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року в м. Києві було прийнято Етичний кодекс психолога. Він стосується психологів усіх терапевтичних напрямів. В ньому є розділ “Конфіденційність”, який містить аж 7 пунктів, що детально роз’яснюють поняття конфіденційності у психологічній практиці. Асоціація психологів будь якого напряму може мати свої етичні стандарти, але вони також мають містити розділ про конфіденційність.

В Етичних Стандартах Української Асоціації Когнітивно-Поведінкової Терапії в розділі про конфіденційність, зокрема, зазначено: “Ви повинні поводитися з інформацією про користувачів послуг конфіденційно і використовувати її лише для тих цілей, для яких вона була надана. Ви не повинні свідомо повідомляти інформацію нікому, хто не має права доступу до неї. Винятком з цього є лише ситуації обумовлені діючим законодавством у сфері надання психіатричних послуг – відповідно ви повинні обговорити ці винятки з пацієнтом…”

Отже, звертаючись до психолога, ви можете поцікавитись, яких саме стандартів конфінденційності він дотримується, до якого напряму належить, членом яких асоціацій він є (адже в Асоціації має бути і етична комісія, що слідкує за дотриманням етичних стандартів) тощо. Це якщо вже не говорити просто про професійну гідність кожного психолога, частиною якої є дотримання конфіденційності.