Питання пов’язані з кредитами

08.06.2014 року статтю 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членій їх сімей» (надалі Закон) було доповнено пунктом 15, відповідно до якого військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду не нараховуються штрафні санкції та пеня за невиконання зобов’язань перед банками.

Всі військовослужбовці мають право на відміну штрафних санкцій, які були нараховані та/ або сплачені за кредитами в банках України, починаючи з 18.03.2014р. і до дати, що буде визначена в майбутньому та на припинення нарахування штрафних санкцій та відсотків за кредитами на цей період. Для цілей застосування цієї пільги до поняття «військовослужбовець» відносяться військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення.

Всі мобілізовані особи (військовозобов’язані та резервісти) мають право на відміну штрафних санкцій, які були нараховані та/ або сплачені по кредитам в банках України, починаючи з дати фактичної мобілізації і до дати, що буде визначена в майбутньому та на припинення нарахування штрафних санкцій та процентів за кредитами на цей період. Дата початку мобілізації особи – день призову на військову службу у військовому комісаріаті чи день зарахування до списків особового складу військової частини (для резервістів).

Позичальник, особисто, через представника або поштою (рекомендуємо відправляти лист з описом вкладення та повідомленням про вручення) повинен надати до банку:

– клопотання в довільній формі про зупинення нарахування штрафних санкцій/не нарахування штрафних санкцій та припинення нарахування процентів/відміну раніше нарахованих процентів із зазначенням початку пільгового періоду (18.03.2014р. – для військовослужбовців, дата мобілізації – для мобілізованих);

– копії документів, що підтверджують пільговий статус. Для військовослужбовців це будуть документи, які засвідчують їх належність до вказаних вище підрозділів.

Деякі банківські установи просять надати кредитну угоду.

Щодо кредитних канікул, то Закон не вимагає від банків обов’язкової реструктуризації (зміни строку кредитування, перенесення строків сплати траншів) кредитів учасників АТО. Але, у своєму листі від 08.05.2014р. №18-112/22289 «Щодо необхідності вжиття заходів із захисту фінансових інтересів військовослужбовців у зв’язку з обслуговуванням кредитів» Національний банк України рекомендує комерційним банкам максимально сприяти учасникам АТО у мінімізації негативних наслідків через складнощі з погашенням кредитів.